رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در سراسر ایران

85 متر محرابي

تهران، سازمان برنامه شمالی

رهن ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

60 متر خوش نقشه

تهران، سازمان برنامه شمالی

رهن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

150متر هفتم غربي

تهران، سازمان برنامه شمالی

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا