شهر: فردیس رهن و اجاره خانه و آپارتمان
املاک حمیدی-گاندی سابق

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فردیس

(۲,۰۸۵ آگهی)

خواهان اجاره خانه

البرز، فردیس، شهرک ارم

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

140متری رهن و اجاره

البرز، فردیس، فلکه چهارم و پنجم

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره

البرز، فردیس، قریشی

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

////مسکن المپیک////

البرز، فردیس، فلکه سوم

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

////مسکن المپیک////

البرز، فردیس، فلکه سوم

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا