پروفایل


درباره‌ی من

صداقت در کار ب حرف نیست ب عمل است و تعداد مشتری ثابت شما نشان‌دهنده ی این ادعاست هدف بنده نزدیک کردن مشتری ب قیمت واقعی ملک و قیمت اخر فروشنده است


محدوده‌ی کاری

موزیرج کمربندی غربی کمربندی شرقی کتی شهرک بهزاد حمزه کلا بلوار مادر میدان کشوری خیابان شریعتی خیابان مدرس ایستگاه آمل خیابان بازار امیرکبیر اوقاف کمربندی امیرکلا بحر ارم