پروفایل


درباره‌ی من

کارشناس امور ملکی عزیزی


تخصص مشاور

خرید و فروش

محدوده‌ی کاری

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غرب ارم سازمان برنامه شمالی