هلدینگ املاک لاسمی تهران

هلدینگ املاک لاسمی تهران

تهران . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۴۰۲

۰۹۹۱XXX۷۹۸۰

9 الی 20

.

همه گروه‌ها

۸
اجاره آپارتمان 150 متر در نیاوران در شیپور

دقایقی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۳
اجاره آپارتمان 550 متر در نیاوران در شیپور

دقایقی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۴
اجاره آپارتمان 450 متر در اقدسیه در شیپور

دقایقی پیش

تهران، تهران، اقدسیه

رهن:۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۵
اجاره آپارتمان 200 متر در اقدسیه در شیپور

دقایقی پیش

تهران، تهران، اقدسیه

رهن:۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۴
اجاره آپارتمان 330 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۲
رهن و اجاره ویلا 500 متر در اقدسیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، اقدسیه

رهن:۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
اجاره ویلا 700 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
اجاره ویلا 1200 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

رهن:۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
اجاره آپارتمان 200 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۱
اجاره آپارتمان 230 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۱
اجاره آپارتمان 210 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۸
فروش آپارتمان 180 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در آجودانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، آجودانیه

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
اجاره آپارتمان 150 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱۵
اجاره آپارتمان 80 متر در اقدسیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، اقدسیه

رهن:۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 200 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
اجاره آپارتمان 185 متر در آجودانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، آجودانیه

رهن:۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
اجاره خانه 200 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۴
اجاره آپارتمان 213 متر در اقدسیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، اقدسیه

رهن:۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۵
اجاره آپارتمان 145 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۱
فروش آپارتمان 428 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره آپارتمان 140 متر در کامرانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، کامرانیه

رهن:۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۵
اجاره آپارتمان 145 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۸
اجاره آپارتمان 160 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان