گروه مشاورین املاک پلاک

گروه مشاورین املاک پلاک

تهران . املاک . عضو شیپور از بهمن ۱۴۰۱

۰۲۱۴XXX۵۳۰۰

9 الی 21

.

همه گروه‌ها

۶
فروش آپارتمان 83 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 61 متر در باغ فیض در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، باغ فیض

۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 96 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 76 متر در بلوار فردوس شرق در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 69 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 66 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 51 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 51 متر در باغ فیض در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، باغ فیض

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 50 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 72 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 68 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
آپارتمان 52 متری در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 50 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 73 متر در بلوار فردوس شرق در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
فروش آپارتمان 43 متر در باغ فیض در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، باغ فیض

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 50 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار فردوس شرق در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 58 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 58 متر در بلوار فردوس شرق در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس شرق

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

لحظاتی پیش

تهران، تهران، بلوار فردوس غرب

۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان