دپارتمان میران

دپارتمان میران

شهر جدید هشتگرد . املاک . عضو شیپور از خرداد ۱۴۰۲

۰۹۱۲XXX۹۴۹۸

9صبح الی 9 شب به صورت تمام وقت

همه گروه‌ها

۲۰
فروش آپارتمان 80 متر مجتمع المهدی شهر جدید هشتگرد در شیپور

دقایقی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 75 متر فاز 3 کومه شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۵
فروش آپارتمان 112 متر فاز 3 سلمان فارسی شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
آپارتمان 80 متر آذرنگ عمران شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 95 متر جهان آرا شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 100 متر فاز 3 محله 1شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 150 متر فاز 3 شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۶
آپارتمان 127 متر فاز 2 در شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 80 متر پارسه شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان 75 متر اترژی اتمی شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳
فروش آپارتمان 107 متر فاز 2 شهر جدید هشتگرد در شیپور

ساعاتی پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 70 متر پاکان شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 71 متر فاز 2 شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان 107 متر برج نیکان شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 75 متر فاز3 کومه شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان 141 متر فاز 3 شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۰
فروش آپارتمان 90 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

تهران، صفادشت

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۹
فروش آپارتمان 121 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 85 متر آپادانا شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۰
آپارتمان 90 متر مشاهیر شهر جدید هشتگرد در شیپور

۱ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 87 متر آذین اسکان شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 95 متر فاز3 آلاله شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
آپارتمان 90 متر پامچال شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

فروش آپارتمان 85 متر فرهنگیان کرج شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

قیمت:توافقی