دپارتمان میران

دپارتمان میران

شهر جدید هشتگرد . املاک . عضو شیپور از خرداد ۱۴۰۲

۰۹۱۲XXX۹۴۹۸

9صبح الی 9 شب به صورت تمام وقت

همه گروه‌ها

۱۵
فروش آپارتمان 110 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
واحد 75 متری عرفان شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
آپارتمان 82مترفرهنگیان کرج در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰
فروش آپارتمان 86 متر سند تک برگ در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 100 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش زمین مسکونی 190 متر درشهرجدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳
فروش ویلا 450 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 148 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 124 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 125 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 97 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 114 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰
فروش آپارتمان 85 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
فروش آپارتمان 105 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۲ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
فروش آپارتمان 78 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 105 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰
فروش آپارتمان 88 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳
فروش آپارتمان 78 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳
فروش آپارتمان 80 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۸
فروش آپارتمان 108 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، هشتگرد

۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
آپارتمان 80 متر هسا ترابی در شهر جدید هشتگرد  در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان85متر ساروج قلعه در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 75 متر در شهر جدید هشتگرد در شیپور

۳ روز پیش

البرز، شهر جدید هشتگرد

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان