املاک بیات

املاک بیات

شهریار . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۴۰۰

۰۹۱۲XXX۳۲۴۵

8 صبح الی 8 شب

با ما با خیال راحت معامله کنید

همه گروه‌ها

۵
اجاره 600 متر سوله تاپ لوکیشن در باغستان در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، شهریار

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 300 متر سوله با انشعابات کامل در باغستان در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، شهریار

رهن:۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 150 متر سوله با انشعابات کامل در ملاردویلا در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، شهریار

رهن:۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
اجاره 1500 متر سوله تاپ لوکیشن در صباشهر در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، شهریار

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
اجاره 150 متر مغازه تاپ لوکیشن در شهریار در شیپور

۱ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
اجاره 160 متر سالن صنعتی در ملارد ویلای شمالی در شیپور

۱ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
اجاره 400 متر سوله بهداشتی تاپ لوکیشن در باغستان در شیپور

۱ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
اجاره 100 متر واحد مسکونی تاپ لوکیشن در شهریار در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۲
اجاره 100 متر سوله تاپ لوکیشن در شهریار در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰
اجاره 1350 متر سوله فول امکانات در صفادشت در شیپور

۳ روز پیش

تهران، صفادشت

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
اجاره 240 متر سوله تاپ لوکیشن در شهریار در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 1368 متر سوله فول امکانات در رباط کریم در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
اجاره 1200 متر سوله با انشعابات قوی در ملارد در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 500 متر سوله بهداشتی در شاهدشهر در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
اجاره 4100 متر سوله فول امکانات در جاده مخصوص در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
اجاره 200 متر کارگاه در شهریار در شیپور

۳ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
اجاره 150 متر سالن صنعتی با برق 100 آمپر در باغستان در شیپور

۴ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
اجاره 750 متر سوله بهداشتی در شهریار در شیپور

۴ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
اجاره 880 متر سوله فول امکانات در شهرقدس در شیپور

۴ روز پیش

تهران، قدس

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
اجاره 110 متر واحد مسکونی نوساز در شهریار در شیپور

۴ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۴
اجاره 900 متر سوله تمام بهداشتی در شهریار در شیپور

۶ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 150 متر سوله در شهریار در شیپور

۶ روز پیش

تهران، شهریار

رهن:۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
اجاره 800 متر سوله با انشعابات قوی در شهریار در شیپور

۱ هفته پیش

تهران، شهریار

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
اجاره 300 متر سوله با انشعابات قوی در آدران در شیپور

۱ هفته پیش

تهران، شهریار

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان