شهر: مراغه رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در مراغه

(۳۴۵ آگهی)

رهن و اجاره مغازه

مراغه، شهرک فاز یک

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

مراغه، اوحدی . کیان جنوبی .

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا