فیلتر های فعال: شهر مراغه / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در مراغه

(۳۳۹ آگهی)

اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، مسلم پایین تر از امام زاده جنب کوچه بابا جعفر /

اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، میدان مولوی /

ثبت آگهی رایگان