فیلتر های فعال: شهر مراغه / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در مراغه

اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، ازطرف سراه کوره خانه به میدان /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، کمربندی جنوبی سه راه یوسف آباد /

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، مراغه شهرک فاز ۱سه راه مسجد /

اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه، دروازه محله بلاخلو /

ثبت آگهی رایگان