شهر: چابهار خودرو پراید
لندینگ

خرید فروش پراید صفر و کارکرده در چابهار

(۱۴۴ آگهی)

، ماشین مدل 95

سیستان و بلوچستان، چابهار، چابهار

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید صبا مدل 89

سیستان و بلوچستان، چابهار، دشتیاری عورکی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل89

سیستان و بلوچستان، چابهار، کنارک

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

131 مدل 96

سیستان و بلوچستان، چابهار

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

131 مدل 95

سیستان و بلوچستان، چابهار

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید 99 خشک

سیستان و بلوچستان، چابهار

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 90

سیستان و بلوچستان، چابهار، شهر پلان

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا