شهر: بهشهر خودرو پراید
لندینگ

خرید فروش پراید صفر و کارکرده در بهشهر

(۳,۵۴۷ آگهی)

پراید131مدل98

مازندران، بهشهر، مرکز شهر

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

111مدل 97 بیرنگ

مازندران، بهشهر، ایستگاه گرگان

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 96

مازندران، بهشهر، امام ده

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 86

مازندران، بهشهر، خیابان قائم

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 96

مازندران، بهشهر، مرکز شهر

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید 85سالم

مازندران، بهشهر، خیابان امام خمینی

۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا