شهر: اهواز رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
رادمان-شهر اهواز

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اهواز

(۴۸ آگهی)

مغازه 200 متری

خوزستان، اهواز، کیانپارس

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 15 متر

خوزستان، اهواز، صد دستگاه

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره مغازه

خوزستان، اهواز، نادری

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه حصیر آباد

خوزستان، اهواز، حصیر آباد

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه72متری دغاغله

خوزستان، اهواز، دغاغله

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا