شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
ساخت فروشگاه املاک آنلاین

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۵۸۷ آگهی)

دفتر کار تجاری

اصفهان، اصفهان، عاشق آباد

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک باب مغازه

اصفهان، اصفهان، عاشق آباد

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا