شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
ساخت فروشگاه املاک آنلاین

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۵۷۴ آگهی)

مغازه/ آل محمد/25 متر

اصفهان، اصفهان، برازنده

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه نبات

اصفهان، اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

98متر/تجاری/آپادانا

اصفهان، اصفهان، آپادانا

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا