پروفایل


اپارتمان بعثت 150متری

مازندران، ساری، بلوار آزادی

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس