پروفایل


یک واحد دو خوابه

مازندران، عباس آباد، کورکلا

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلا دربست دو خوابه

مازندران، عباس آباد، کورکلا

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس