پروفایل


رهن چند واحد 90متری

مازندران، سلمان شهر، آزادگان

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس