پروفایل


تمام رهن دوواحد یکجا

آذربایجان شرقی، مراغه، 48متری،انتهای میرداماد،اول فرهنگیان(کوچه وصال)

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس