تولیدی بدنساز

تهران . ورزش فرهنگ فراغت . عضو شیپور از مرداد ۱۴۰۰

۰۹۱۲XXX۱۹۴۴

9 صبح تا 9 شب همه روزه و ایام تعطیل

تولیدی بدنساز، تولیدی بدنساز تولید کننده انواع دستگاه بدنسازی خانگی تاشو از 3کاره، 5کاره،7کاره، 10کاره، 39کاره و 42کاره