شرکت بازرگانی تجارت ابریشم (تجارت تایر)

بیرجند . خدمات و کسب و کار . وسایل نقلیه . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۸

۰۹۱۵۳۶۲۰۰۰۹

8:00 تا 13:30 و 16:00 تا 20:00

ساعات کاری: 8:00 تا 13:30 و 16:00 تا 20:00
تلفن:

۰۹۱۵۳۶۲۰۰۰۹

۰۵۶-۳۲۴۰۴۵۰۵

۰۵۶-۳۲۲۳۵۰۰۰

وبسایت: http://www.tejarat-tire.com

آدرس:

خراسان جنوبی . بیرجند . انتهای بلوار غفاری . نبش غفاری 36 . پلاک 36