قفسه ساز تهران

تهران . خدمات و کسب و کار . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۸

۰۹۱۲۵۵۵۱۲۹۴

از ساعت 8 الی 7:30

قفسه ساز تهران یکی از معتبرترین مراکز تولیدکننده انواع سازه های فلزی و انواع قفسه بندی در ایران می باشد