تکنو صنعت ماشین سازی ورزدار

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از خرداد ۱۴۰۰

۰۹۱۲XXX۶۵۴۲

از ساعت 8 الی 18

کیفیت در تولید ، تعهد در انجام خدمات