فروشگاه دستگاه های میوه خشک کن تک صنعت

تبریز . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از دی ۱۳۹۹

۰۹۱۹۷۵۸۶۵۰۷

از ساعت 8 صبح تا 12 شب