سیزین

تهران . استخدام . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۹۱۲XXX۴۵۲۰

از ساعت 8 صبح الی 5:30 بعدظهر

سیزین در زمینه استخدام تولید پوشاک زنانه در تهران - شهر قدس