مُلکِ نعیم

مُلکِ نعیم

لاهیجان . املاک . عضو شیپور از تیر ۱۳۹۹

۰۹۱۰XXX۱۹۱۲

شنبه تا پنجشنبه 9 الی 22

امین ملک های شما

همه گروه‌ها

۱
زمین مسکونی200متری در نخجیرکلایه در شیپور

15ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

15ساعت پیش

گیلان، سیاهکل

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

15ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۲,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

املاک

15ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

15ساعت پیش

گیلان، سنگر

۱۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
ویلای200متری فول امکانات در کیاشهر در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، کیاشهر

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
زمین مسکونی430متری درمهربن سیاهکل در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، سیاهکل

۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، سیاهکل

قیمت:توافقی

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
زمین مسکونی 1381متری درناصرکیاده در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، رودبنه

۱,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، سنگر

۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
زمین مسکونی450متری دربندبن لاهیجان در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

قیمت:توافقی

۱۳
معاوضه ویلا115متری بامحوطه درلیش باواحد در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، سیاهکل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

۹
ویلای دوبلکس 300 متری در سیاهکل در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، سیاهکل

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
زمین مسکونی1171متری بابنادرعسکرآباد در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، کیاشهر

۴,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰تومان

۳
زمین مسکونی403متری در تالش محله لنگرود در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، لنگرود

۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

۱۸
ویلای2000متری تریبلکس لاکچری درسوستان لاهیجان در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
زمین مسکونی374متری لیالستان لاهیجان در شیپور

16ساعت پیش

گیلان، لاهیجان

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان