خانه برتر

خانه برتر

تهران . املاک . عضو شیپور از شهریور ۱۴۰۰

۰۲۱۷XXX۴

9:00 الی 21:00

We do it better

همه گروه‌ها

۶
فروش آپارتمان 218 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
اجاره ویلا 200 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

رهن:۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 97 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 280 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 270 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 166 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 105 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 181 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 110 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 97 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 176 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 182 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 166 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
اجاره آپارتمان 220 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
اجاره آپارتمان 140 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲
اجاره آپارتمان 180 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 60 متر در فرمانیه در شیپور

۱ روز پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
اجاره خانه 200 متر در قیطریه در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، قیطریه

رهن:۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲
فروش آپارتمان 55 متر در فرمانیه در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 270 متر در فرمانیه در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 180 متر در فرمانیه با مشاعات آبی در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲
فروش آپارتمان 105 متر در قیطریه در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، قیطریه

۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 125 متر در فرمانیه در شیپور

۲ روز پیش

تهران، تهران، فرمانیه

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان