املاک والیان

املاک والیان

تهران . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۹

۰۲۱۴XXX۶۰۰۰

هر روز هفته از 08:30 الی 20:30

کار کردن با حرفه ای ها، آسونتره !

همه گروه‌ها

۶
اجاره آپارتمان 115 متر در بلوار فردوس شرق در شیپور

34دقیقه پیش

تهران، تهران

رهن:۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 58 متر در جنت آباد مرکزی در شیپور

36دقیقه پیش

تهران، تهران

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 65 متر بر بلوار فردوس شرق(موقعیت اداری) در شیپور

36دقیقه پیش

تهران، تهران

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 70 متر در جنت آباد جنوبی در شیپور

1ساعت پیش

تهران، تهران

۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 60 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

1ساعت پیش

تهران، تهران

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
آپارتمان67متری*فول امکانات*سالن پرده خور*جنت آباد جنوبی در شیپور

1ساعت پیش

تهران، تهران

۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 150 متر در جنت آباد جنوبی در شیپور

1ساعت پیش

تهران، تهران

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
آپارتمان110متر2خواب2ساله واقعی سالن سرتاسرپرده خور در شیپور

2ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
آپارتمان85متر2خواب فول سالن سرتاسرپرده خور در شیپور

3ساعت پیش

تهران، تهران

۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
87 متر فول امکانات کم سن کم واحد در جنت آباد جنوبی در شیپور

3ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 75 متر در سازمان برنامه شمالی در شیپور

3ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان 60 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

4ساعت پیش

تهران، تهران

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
آپارتمان 67 متری *جنت آباد جنوبی*فول امکانات*سالن پرده خور در شیپور

4ساعت پیش

تهران، تهران

۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

املاک

5ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 85 متر در جنت آباد شمالی در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 100 متر در جنت آباد جنوبی در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 100 متر در جنت آباد مرکزی در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰
فروش آپارتمان 95 متر در جنت آباد مرکزی در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 85 متر در شهران در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 54 متر در بلوار فردوس غرب در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 80 متر در شهران در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 105 متر در جنت آباد شمالی در شیپور

5ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 75 متر بهار جنوبی در شیپور

6ساعت پیش

تهران، تهران

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان