نگین بوکان

نگین بوکان

تهران . املاک . عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۸

۰۲۱۲XXX۰۰۷۵

شنبه تا جمعه از 9 الی 20

یک حرکت هوشمند و مطمئن

همه گروه‌ها

۲۰
فروش یا معاوضه آپارتمان 243 متری در کامرانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، کامرانیه

قیمت:توافقی

۲۰
فروش آپارتمان 120 متری در کامرانیه شمالی در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، کامرانیه

۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲
فروش آپارتمان 200متری مناسب سرمایه گذاری در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۰
فروش آپارتمان 224 متر در برج باغ نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

قیمت:توافقی

۱
اجاره آپارتمان 120 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۵
اجاره آپارتمان 75 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 170 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 165 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش کلنگی 1360 متری پهنه R در تاپ لوکیشن نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

قیمت:توافقی

۱۴
اجاره آپارتمان 255 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:توافقی

۲۰
اجاره آپارتمان 126 متری فرنیش در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

رهن:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱
فروش آپارتمان 74 متر در دربند در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دربند

۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳
اجاره آپارتمان 150 متر در دربند در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دربند

رهن:۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
فروش آپارتمان 131 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۶
دارآباد 60 متر (تاپ لوکیشن) در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دارآباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۰
فروش آپارتمان 150 متری ارزنده در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۷
فروش آپارتمان 435 متری مجلل و فول کلیدنخورده در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

قیمت:توافقی

۷
اجاره آپارتمان 120 متر در فرمانیه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، فرمانیه

رهن:۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اجاره:۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹
فروش آپارتمان 127 متر در قیطریه در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، قیطریه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 150 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 275 متر در نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، نیاوران

۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 75 متر در دربند در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دربند

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸
فروش آپارتمان 70 متر در دارآباد در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دارآباد

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲
فروش آپارتمان 200 متر نیاوران در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، تهران، دربند

۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان