املاک بزرگ 110

املاک بزرگ 110

پردیس . املاک . عضو شیپور از مهر ۱۳۹۸

۰۲۱۷XXX۵۹۱۵

هر روز هفته از ساعت 9 صبح الی 11 شب

ما بهترین نیستیم ولی بهترین ها ما را انتخاب می کند

همه گروه‌ها

۲
فروش آپارتمان 87 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۵
فروش آپارتمان 87 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

املاک

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۵
فروش آپارتمان 87 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۱
فروش آپارتمان 121 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۱۲
 آپارتمان 105 متر در پردیس فاز 8 در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۵
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۱
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 98 متر در پردیس فاز8 در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴
فروش آپارتمان در فاز هشت 106 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۱
فروش آپارتمان 108متر پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس، فاز8پردیس

قیمت:توافقی

۸
فروش آپارتمان 112 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۶
فروش آپارتمان 97 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 100 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۵
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 87 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 121 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۴
 آپارتمان 105 متر در پردیس فاز 8 در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

قیمت:توافقی

۵
فروش آپارتمان 105 متر در پردیس در شیپور

ساعاتی پیش

تهران، پردیس

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 100 متر در پردیس در شیپور

۱ روز پیش

تهران، پردیس

۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱
فروش آپارتمان 121 متر در پردیس در شیپور

۱ روز پیش

تهران، پردیس

۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان