صادق تجارت وحید

حسن آباد . استخدام . عضو شیپور از شهریور ۱۴۰۰

۰۹۰۵XXX۸۴۵۰

از ساعت 8 صبح تا 17

صادق تجارت وحید هم اکنون یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده خوشبو کننده، نوشیدنی و لوازم آرایشی