صادقی شاپ

سمنان . لوازم خانگی - خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از دی ۱۳۹۸

۰۹۲۰۳۹۹۴۲۷۰

همه روزه 9:00 الی 21:00

ساعات کاری: همه روزه 9:00 الی 21:00
تلفن:

۰۹۲۰۳۹۹۴۲۷۰

آدرس:

سمنان- شاهرود (دارای دو شعبه در ایران)