ماشین سازی سبلان تبریز

تبریز . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۸

۰۹۱۴۱۱۶۶۰۶۲

8:00 الی 20:00

سبلان رقیب اروپا، هنر استخراج تکنولوژی از لابه لای مفاهیم علمی