دستگاه های تولید آجر پازلی برای نخستین بار در ایران

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۸

۰۹۳۸۳۱۶۸۱۳۳

9:00 الی 17:00

اگر به دنبال کسب و کاری پولساز و یک شغل دائم و همیشگی در شهر خود هستید تولید آجرهای نما بدون نیاز به کوره را آغاز کنید