شرکت بازرگانی نیلو پخش ساحل

ساری . استخدام . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۹

۰۹۱۱XXX۱۷۰۷

از ساعت 8/20 الی 5

حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت هفتگی و ماهانه