گروه NGK ساخت و راه اندازی خطوط صنعت نوین ساختمان

سقز . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از دی ۱۳۹۸

۰۹۱۸۳۷۶۱۳۹۵

ساعت کاری 9 صبح تا 9 بعدازظهر