مجموعه پرورش بوقلمون مزرعه سبز مادر

اردبیل . ورزش فرهنگ فراغت . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از تیر ۱۳۹۹
۵ نفر

۰۹۱۲۵۷۹۹۱۴۳

24 ساعته

بزرگترین پرورش دهنده بوقلمون و تخم نطفه دار در منطقه دارای مزرعه اختصاصی پرورش بوقلمون به صورت کاملا ارگانیک