مسکن قصر سفید

کرج . املاک . عضو شیپور از دی ۱۳۹۹
۲ نفر

۰۹۱۲۱۸۷۳۲۰۹

ساعت کاری 8 صبح تا 14 و 16 تا 21

خدمت به شما افتخار ماست فاصله ما با شما تنها یک تماس است،مسکن قصر سفید پیشرو در عرصه ملکی