صنایع ماشین سازی پارسا ( به گزین )

چهاردانگه . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

۰۹۱۲XXX۹۸۹۱

10 الی 18

صنایع ماشین سازی پارسا ( به گزین ) پیشرو در ارائه خدمات به مشتری