دستگاه لیزر جعفری

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۹

۰۹۱۲۹۷۳۳۴۷۶

از ساعت 9 تا 18

فروشگاه دستگاه لیزر جعفری مجموعه کاملی از دستگاههای فوق پیشرفته مورد نیاز کارخانجات و صنایع تولیدی مادر و کوچک