خانه ایرانی

بابل . املاک . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۸

۰۱۱۴۴۴۲۱۱۶۸

08:30 الی 21:30

رویای خانه ای زیبا

اجاره یک اتاق

مازندران، بابل

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس