فروشگاه خانه آجری

آمل . خدمات و کسب و کار . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۹

۰۱۱۴XXX۸۳۰۹

9 الی 13 و 16 الی 21

با خیال راحت خونتو آجری کن

اجر 20*20 کف

مازندران، آمل، بلوار جانبازان

۱۶۷,۹۰۰ تومان

تماس