کاردان صنعت

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۷

۰۹۱۲۱۱۵۶۱۹۷

9 صبح الی 17 بعدازظهر

بیشتر آن چه صنایع و تجهیزات تعمیرگاهی کاردان صنعت با سالها تجربه و سابقه درخشان به عنوان یکی از وارد کنندگان و عمده فروشان مستقیم در صنعت تجهیزات تعمیرگاهی فعالیت خود را از سال 83 آغاز کرده استخواهید پیش رو می گذاریم