کاخ

تهران . املاک . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۹

۰۲۱۴۸۰۰۰۹۹۷

9 الی 21

خرید هوشمند __ فروش سودمند

85 متر 2خواب،فردوس

تهران، بلوار فردوس شرق

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس