ایران رول

شهریار . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۹

۰۹۳۰۶۴۹۲۱۶۶

از ساعت 8 تا 19

تولید انواع رول ملحفه، انجام رول طاقه های اسپان باند، برش و بسته بندی و تولید انواع البسه یکبارمصرف