دیزل ژنراتور ایرانیان

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۹

۰۹۱۰۱۱۱۱۹۷۶

شنبه تا چهار شنبه ۸ صبح تا ۴.۳۰ بعد از ظهر پنجشنبه ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر