حاجی فیروز

قرچک . ورزش فرهنگ فراغت . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۹

۰۹۱۴۵۳۰۰۳۳۳

روز های شنبه تا چهارشنبه از 09:00 تا 23:00 پنجشنبه ها : 09:00 تا 18:00 جمعه ها : 09:00 تا 21:00

(با 20 سال سابقه درخشان ، وجدان کاری سرمایه ماست)