بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۸

۰۹۱۲XXX۴۸۳۹

از 9 صبح تا 7عصر روز های کاری

قیمت مناسب و تنوع تجهیزات بزرگترین وجه تمایز مجموعه ی ما است