اسکان پارسیان

تهران . املاک . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۷

۰۲۱۲۲۸۵۹۷۹۷

هر روز هفته 9:30 الی 20:30

94متر سراب طبقه3

تهران، سید خندان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس