نمایندگی انحصاری جوجه کشی امامی

ساری . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۹
۶ نفر

۰۹۳۶۰۹۶۷۴۶۰


تنها نماینده معتبر در شمال کشور آموزش، کامل زیر نظر دکتر دامپزشک دارای دستگاه پیشرفته بابت خدمات پس از فروش.