ماشین سازی دقت خراسان

مشهد . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از مرداد ۱۴۰۰

۰۹۱۵XXX۳۵۶۷

از ساعت 7:30 الی 18

ماشین سازی دقت خراسان در زمینه ساخت ، خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک و راه اندازی سیستم