خدمات ساختمانی کیائی

تهران . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از آبان ۱۳۹۸

۰۹۱۲۱۰۲۷۲۹۳


ساعات کاری:
تلفن:

۰۹۱۲۱۰۲۷۲۹۳

۰۹۳۶۱۰۲۷۲۹۳

۰۲۱۴۴۱۴۴۴۱۴

۰۲۱۴۴۰۰۴۵۰۰

ایمیل hoseenkiaeei@gmail.com
وبسایت: http://sakhtemooni.com/

آدرس:

صادقیه فلکه دوم صادقیه خیابان آیت الله کاشانی اول سازمان برنامه پلاک 194